Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho công tác bầu cử khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Vừa chống dịch, vừa tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử
Mặt trận sẽ có ý kiến để những ứng cử viên điều chỉnh lời hứa quá thẩm quyền