Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Hội Cựu TNXP TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh tình trạng “bình mới - rượu cũ”
Hà Nội phân công nhiệm vụ 16 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy