Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Ngày thi thứ nhất kỳ thi vào lớp 10 THPT: Thuận lợi, an toàn, tạo tâm lý tốt cho thí sinh
Tiến hành xét nghiệm và trả kết quả ngay nếu có học sinh biểu hiện ho, sốt
Ra mắt "Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 Hà Nội"