Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Hòa Bình
Tiếp tục lan tỏa tinh thần sâu sát, rõ người, rõ việc, hiệu quả
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên