Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Hà Nội: Đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" gần 31 tỷ đồng
Hà Nội họp bàn về quản lý, sử dụng hè phố, chợ và công viên
Giải quyết vấn đề lòng đường, vỉa hè không làm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”
Vận dụng những kiến thức công tác tôn giáo vào thực hiện nhiệm vụ được giao