Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2021
Đống Đa tập trung phát triển vào các ngành có giá trị kinh tế cao
Hà Nội thống nhất chủ trương với các quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và sông Hồng
Ghi nhận, biểu dương hành động anh dũng, nhân văn của anh Nguyễn Ngọc Mạnh