Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Chuẩn bị tốt nhất các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng
Xây dựng quận Hà Đông trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ làng nghề, du lịch nghỉ dưỡng
Mặt trận Hà Nội tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng ủng hộ nhân dân miền Trung