Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực
Tìm giải pháp đột phá cho các vấn đề quan trọng
Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Hà Nội: Tiếp tục tổ chức hai Giải báo chí về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa