Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Trung ương 8 vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả
Khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2023