Quang cảnh Hội nghị.

 

Chiều 27/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 27/2/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn 2020-2025, trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm, Hà Nội thành lập mới 65 tổ chức Đảng

6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch để thực hiện khảo sát, phân loại các loại hình doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp.Tăng cường sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc thù, tính chất của từng doanh nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đoàn thể

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các DNNNN quyết liệt triển khai Đề án số 29 và Quyết định số 5491 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến nay đã có 2.018/2.119 (đạt 95,23%) tổ chức Đảng trong các DNNNN trực thuộc các quận, huyện, thị ủy; 146/279 (đạt 52,3%) tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn của từng loại hình, thực tiễn đặt ra đối với từng doanh nghiệp.

Các Đảng ủy tổng công ty, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tổ chức mô hình các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo Phương án số 2605-PA/BTCTU ngày 14/5/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy theo hướng tiếp tục sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập một số tổ chức cơ sở Đảng trong DNNNN. Tiếp tục thực hiện chuyển giao các tổ chức Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong các DNNNN. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên, nhập dữ liệu đảng viên, củng cố hồ sơ đảng viên.

Các cấp ủy đã thực hiện khảo sát trên 800 doanh nghiệp, thực hiện khảo sát sâu hơn 400 doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Qua khảo sát có 81 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng; 153 doanh nghiệp có từ 1-2 đảng viên.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, toàn thành phố thành lập mới 65 tổ chức Đảng (đạt 72,2%) trong DNNNN, kết nạp mới 501 đảng viên (đạt 55,5%), trong đó kết nạp 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đã thành lập được 330/550 tổ chức đoàn thể với 17.313/35.000 đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số tổ chức Đảng có mặt còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đảng viên là chủ doanh nghiệp, tỷ lệ đảng viên trong các DNNNN còn thấp so với mục tiêu đề ra….

Tuyên truyền sâu, đậm về các mô hình, loại hình hoạt động hiệu quả 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU; đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU, đặc biệt đối với công tác phát triển Đảng và đoàn thể trong DNNNN 6 tháng qua, trong đó có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền sâu, đậm về các mô hình, loại hình hoạt động hiệu quả cũng như việc triển khai quy chế phối hợp tại các DNNNN, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Đối với Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị sớm tính toán quy mô, nội dung triển khai việc tuyên dương các đảng viên là chủ doanh nghiệp trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đối với Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Hà Nội cần tích cực quan tâm hỗ trợ đến các DNNNN về cả cơ chế chính sách đến việc chăm lo cho quyền lợi của công đoàn viên, thanh niên, như: Thăm khám sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần trong các dịp lễ, Tết…

Trưởng ban Chỉ đạo thành phố đồng ý xây dựng đề án như đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về “Tăng cường khám sức khỏe sinh sản; tầm soát, phát hiện sớm ung thư và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất năm 2024-2025”, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm chăm lo đời sống vật, chất tinh thần cho công nhân, lao động, thanh niên… Thành đoàn Hà Nội cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động thanh niên, tạo nguồn kết nạp Đảng trong các DNNNN./.

Đình Hiệp