Quang cảnh Hội nghị.

 

Ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy khoá XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo về kết quả thực hiện chương trình đến quý II/2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024 tổng kinh phí huy động xây dựng NTM  trên  19.410 tỷ

Đến nay, Thành phố Hà Nội có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 48 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến nay toàn Thành phố là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong tháng 6/2024, Thành phố đã thẩm định thêm 2 xã đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao và 8 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. TP có 544 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

6 tháng đầu năm 2024, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM  là 19.410,7 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, có 10 quận thuộc Thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM với tổng kinh phí là 867 tỷ đồng. Trong đó, riêng quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ huyện Phú Xuyên 30,7 tỷ đồng; quận Hai Bà Trưng hỗ trợ huyện Phú Xuyên 5,5 tỷ đồng.

Đến nay, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 100.335/165.000 lao động (đạt 60,8% kế hoạch năm); ước 6 tháng đầu năm, tạo việc làm mới cho 120.000 lao động (đạt 73% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm 2023). Đến tháng 6/2024, Thành phố còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%; trong đó khu vực nông thôn còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,05% so với dân cư khu vực nông thôn.

Trong 7/2024, Hà Nội phấn đấu có 4 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; phấn đấu cuối năm 2024 có thêm 3 huyện (Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín) được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024; Thành phố có thêm ít nhất 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, tiêu chí trường học còn gặp nhiều khó khăn, do hầu hết các huyện đang trong quá trình triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư nâng cấp, cải tạo trường để công nhận lại hoặc nâng chuẩn quốc gia, trong khi yêu cầu đối với huyện NTM nâng cao là toàn bộ các trường THPT trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ I; trong đó, có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Bên cạnh đó, việc triển khai đấu nối hệ thống cấp nước sạch tập trung còn chậm. Trong 6 tháng năm 2024, mới có thêm 11 xã so với năm 2023; còn 113 xã chưa được cấp nước sạch tập trung…

Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện đã trao đổi một số ý kiến nhằm đưa thành phố sớm cán đích xây dựng nông thôn mới. Đại diện các sở, ngành thành phố cũng trao đổi, làm rõ những vấn đề các địa phương nêu.

Phấn đấu đưa thu nhập của người nông dân đạt 75 triệu đồng/người/năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong quý II/2024. Trong đó, Thành phố đã có 100% huyện, thị xã đạt chuẩn NTM và 4 huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức) đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương trong tháng 6/2024. Phấn đấu trong tháng 7/2024 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM nâng cao. Thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn NTM, 186 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt mục tiêu Chương trình 04-Ctr/TU đề ra đến năm 2025) và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Nhấn mạnh Hà Nội là địa phương có số sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước, tuy nhiên mới có 6 sản phẩm OCOP 5 sao được công nhận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các đơn vị tập trung chỉ đạo để phấn đấu năm 2024, đánh giá, phân hạng được 400 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó có từ 10-15 sản phẩm đề nghị T.Ư công nhận sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hiện nay, hoạt động các HTX vẫn chưa khởi sắc, chưa tương xứng với vai trò, tiềm năng phát triển. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quan tâm; có các nghiên cứu, đề xuất với Thành phố và Trung ương để góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, để thành phố về đích hoàn thành xây dựng NTM, Hà Nội cần có 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần có ít nhất 4 huyện đạt NTM nâng cao. Ngoài ra còn có 7 chỉ tiêu khác cần phải thực hiện. Trong đó, có việc phải phấn đấu đưa thu nhập của người nông dân đạt 75 triệu đồng/người/năm, đây là mục tiêu rất cao (năm 2023 mới 66 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng/năm là rất cao).

Về phát triển ngành nghề và kinh tế nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quan tâm đến vấn đề xử lý môi trường, xây dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề góp phần quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, cần cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo theo hướng ứng dụng công nghệ cao và sản xuất tập trung, phối hợp triển khai du lịch sinh thái để tăng thu nhập cho người dân. Song song với đó, tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các địa phương khó khăn.

Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó, phải có kế hoạch, giải pháp căn cơ hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ hộ nghèo của Hà Nội, nhất khu vực nông thôn là chủ yếu. Đặc biệt, tập trung hoàn thành xây dựng nhà cho người nghèo và phấn đấu đến ngày 10/10/2024 hoàn thành xây toàn bộ nhà cho các hộ nghèo.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của các quận: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm... đã tích cực hỗ trợ các huyện trong quá trình xây dựng NTM, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU mong muốn, các quận sẽ tiếp tục đồng hành với các huyện, qua đó giúp các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của chương trình và phấn đấu hết năm 2024 đạt 95%.../.

Nhóm PV