Đồng chí Dương Đức Tuấn
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận  

1. Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

2. Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3. Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

4. Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

5. Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận

6. Nguyễn Thị Phương Chung - Phó Chủ tịch HĐND quận

7. Phí Hoàng Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

8. Trần Đức Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

9. Nguyễn Quốc Hoàn - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

10. Trương Thị Thanh Nhàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận

11. Lê Hồng Phú - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận

12. Nguyễn Đình Thiện -  Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận

13. Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận