Đồng chí Nguyễn Văn Thọ

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

1. Nguyễn Văn Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 2. Phùng Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Huyện

3. Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện

4. Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Huyện

5. Cấn Thị Vân - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

6. Nguyễn Tiến Quý - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

7. Đàm Công Lợi - Trưởng ban Tổ chức

8. Nguyễn Đức Phương - Trường ban Tuyên giáo

9. Đào Đức Anh - Trưởng ban Dân vận

10. Nguyễn Đỗ Tùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự

11. Phạm Danh Mạnh - Trưởng công an Huyện