Đồng chí Lê Thị Thu Hằng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

1. Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện

3. Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện

4. Nguyễn Đình Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện

5. Nguyễn Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND Huyện

6. Đặng Văn Minh - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7. Nguyễn Minh Tăng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8. Tô Văn Sáng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

9. Lê Thị Toan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

10. Nguyễn Văn Nhương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện

11. Trần Quyết Thắng - Trưởng Công an huyện