Đồng chí Nguyễn Quang Đức 

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy


1. Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2. Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3. Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4. Nguyễn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Nguyễn Đăng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

6. Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch HĐND huyện

7. Nguyễn Trọng Thọ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

8. Phạm Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9. Nguyễn Thanh Tú - Trưởng ban Dân Vận Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện

10. Nguyễn Thế Hạ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

11. Hà Quang Trung - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

12. Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện

13. Hồ Trung Nghĩa - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy