Đồng chí Dương Cao Thanh

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy


1. Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy

2. Phùng Tân Nhị - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đỗ Mạnh Hưng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

4. Trần Quang Khuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện

5. Đỗ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện

6. Phùng Huy Hiền - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

7. Ngô Thị Bích Thảo - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8. Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9. Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

10. Đinh Hải Bình - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

11. Đỗ Anh Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12. Kiều Quang Phương - Trưởng Công an huyện

13. Hoàng Văn Quy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự huyện