19:05 30/03/2023
print  

Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em Thủ đô

(ĐCSVN) - Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu dành thời gian trao đổi về 6 nội dung liên quan đến kế hoạch của thành phố Hà Nội; các mô hình được chỉ đạo trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em”.


Trong hai ngày 30-31/3, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn I (cuối năm 2022-2025).

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Dự án 8 có mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Chính phủ giao cho Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Dự án 8.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện dự án.

Dự án 8 được thiết kế với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; giám sát và phản biện xã hội; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong chương trình mục tiêu quốc gia...

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu dành thời gian trao đổi về 6 nội dung liên quan đến kế hoạch của thành phố; các mô hình được chỉ đạo trong dự án, hoạt động giám sát, đánh giá; đồng thời, được hướng dẫn các mô hình nhằm thay đổi “nếp nghĩ, nếp làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; cũng như phát huy vai trò, nhiệm vụ của các ban, ngành và địa phương trong việc giám sát, đánh giá dự án nhằm thay đổi trong cộng đồng, thực hiện các hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em…/.


Tuấn Minh