Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.


Ngày 23/1, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được của HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong năm 2023 với những đổi mới rất thực chất trong hoạt động, nhiều đơn vị có cách làm, kinh nghiệm hay.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã quyết nghị, ban hành các cơ chế chính sách rất thiết thực, kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trong đó, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô với 9 nhóm cơ chế chính sách hết sức quan trọng, liên quan đến bộ máy chính quyền Thủ đô.

HĐND các cấp thành phố luôn đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát theo đúng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND các cấp. Qua đó, hoạt động giám sát của HĐND đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể, công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung. Hoạt động tiếp xúc cử tri, theo dõi đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri có nhiều đổi mới, kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình cơ sở.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ 2024 là năm rất quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, HĐND các cấp thành phố tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cả năm. Trọng tậm là Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy… với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Trong đó, xác định công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhất là đồng chí bí thư, thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan liên quan trong triển khai các nhiệm vụ. Tăng cường tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát theo phương châm đi đến cùng kết quả thực hiện.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các ban HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tiếp thu ý kiến của các quận, huyện, lan tỏa những kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp thành phố một cách thực chất.

Thường trực HĐND, UBND thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể.


Hoạt động giám sát được đổi mới đúng trọng tâm ở lĩnh vực quan trọng được cử tri quan tâm

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, HĐND các cấp thành phố đã bám sát các quy định của luật, quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. HĐND các cấp thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của thành phố.

HĐND các cấp thành phố tăng cường triển khai các hoạt động giám sát theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được đổi mới đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường, phát huy hiệu quả cao.

Cụ thể năm 2023, HĐND thành phố tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 70 Nghị quyết. HĐND cấp huyện tổ chức 133 kỳ họp (trong đó, 60 kỳ họp thường lệ, 73 kỳ họp chuyên đề), ban hành 905 Nghị quyết. HĐND cấp xã tổ chức 926 kỳ họp, ban hành 4.034 Nghị quyết.

Trong năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức 37 cuộc giám sát, khảo sát. Thường trực và các Ban của HĐND cấp huyện tổ chức 486 cuộc; cấp xã tổ chức 2.517 cuộc.

Đặc biệt, trong năm 2023 thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, công tác phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

HĐND các cấp TP đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND các quận, huyện, thị xã đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được của HĐND các cấp. Trong đó, nhấn mạnh vai trò giám sát của HĐND được lan tỏa từ thành phố, nên hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát chuyên đề được triển khai chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm đại biểu trước các vấn đề cử tri quan tâm...

Nhân dịp này, Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố đã biểu dương, khen thưởng 34 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội năm 2023./.


Nhóm PV