Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 17/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai dự hội nghị.

Báo cáo các hoạt động năm 2022, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh, song tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo; các nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng đoàn HĐND, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố được triển khai bài bản, chất lượng. Từ đó, bộ máy tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, đi vào nền nếp.

Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát huy vai trò, trách nhiệm với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những nỗ lực của tập thể Đảng ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP trong năm 2022 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường kỳ, kế hoạch đột xuất.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao bằng khen của UBND TP tặng các cá nhân.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của Thủ đô.

Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, với vai trò và trách nhiệm của mình, Đảng ủy, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP cần tiếp tục không ngừng đổi mới, chủ động; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND TP; bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, địa phương, đơn vị của thành phố trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đặc biệt là công tác tổ chức kỳ họp, giám sát, khảo sát chuyên đề.

Để đạt kết quả thực chất, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu mỗi đại biểu chuyên trách HĐND TP; cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP tiếp tục đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 theo hướng khoa học, cụ thể, chi tiết, để chủ động bố trí công việc cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nền nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ…

Tại hội nghị, đã có 3 tập thể, 9 cá nhân được UBND TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc năm 2022./.

Nam Khánh