14:26 08/12/2023
print  

Triển khai các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực

(ĐCSVN) - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay và những chính sách quan trọng này, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.... Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống...

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

Sau ba ngày rưỡi làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, sáng 8/12, Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu HĐND thành phố đã tham gia trách nhiệm, cụ thể vào các nội dung trình kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu đều rất sâu sắc, tâm huyết, thẳng thắn, với tinh thần đóng góp, xây dựng cao. HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Nổi bật, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, lập Quy hoạch Thủ đô; hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay và những chính sách quan trọng này, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

 

Trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội, sáng cùng ngày, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo Tờ trình của UBND thành phố, phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu của Đồ án là toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã với quy mô khoảng 3.359,84 km². Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030; giai đoạn dài hạn đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Trong các điểm mới có đề xuất mô hình thành phố trong Thủ đô: Áp dụng mô hình “Thành phố trong Thủ đô” để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây (Hòa Lạc, Xuân Mai), phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và dự kiến phía Nam (Phú Xuyên, Ứng Hòa), để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ; logicstics; thương mại quốc tế; tài chính... hình thành các động lực, trung tâm phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, HĐND thành phố đã xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố đã thông qua: Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố; quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025...

Trong khuôn khổ tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện việc kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội./.

Tin, ảnh: Phạm Cường