Quang cảnh phiên họp.

 

Chiều 8/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Tiểu ban nhằm thống nhất quy chế làm việc, tổ chức phân công và kế hoạch công tác trong thời gian tới.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã nghe và thảo luận về 4 nội dung: Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; Thông báo phân công của Tiểu ban Văn kiện; Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện về việc xây dựng, thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Dự thảo sơ bộ Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào quý I/2026. Để bảo đảm thời gian, Đại hội Đảng bộ thành phố phải diễn ra trong quý IV/2025, tốt nhất là vào tháng 10/2025, cho nên đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở phải tổ chức xong trong quý III/2025, đại hội cơ sở tổ chức xong trong quý II/2025. Công việc chuẩn bị văn kiện phải tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố lần này có nhiều thuận lợi khi Thành ủy đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; tổng kết thực hiện Luật Thủ đô 2012... Cùng với đó, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển đất nước, Thủ đô cũng được ban hành rất đầy đủ như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Kỳ họp thứ bảy diễn ra tháng 5-2024 với nhiều nội dung có thể triển khai thực hiện ngay.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 2 quy hoạch chiến lược gồm "Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", "Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065" để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, dự kiến được Chính phủ phê duyệt trong năm nay. Vì thế, căn cứ để xây dựng văn kiện nhiệm kỳ tới rất đầy đủ, cụ thể, rõ nét; quan trọng là phải lựa chọn sao cho phù hợp và thuyết phục.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: "Hà Nội có thời cơ để phát triển đúng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị là xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Văn kiện phải thể hiện được tinh thần đó".

Bí thư Thành ủy Hà Nọih cũng cho biết, tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tổng kết thực hiện 10 chương trình công tác, đây vừa là nội dung phục vụ xây dựng văn kiện, vừa là nội dung báo cáo Đại hội. Các cấp, các ngành phải quan tâm triển khai sớm, thông qua tổng kết để đánh giá chính xác hiệu quả, đề xuất lựa chọn các chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới. Đối với số liệu, Tiểu ban cũng phải quan tâm sớm, bảo đảm chính xác, thống nhất.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp.

 

Về chủ đề Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, Tiểu ban tiếp tục thống nhất giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì báo cáo đề xuất. Song song, các tổ biên tập cũng phải nghiên cứu để có báo cáo về nội dung quan trọng này.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nhiều, nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, cán bộ chủ chốt từ thành phố xuống cơ sở, trong đó có các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu để vừa bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị Đại hội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những chỉ tiêu còn đang khó khăn./.

Nhóm PV