Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.

 

Sáng 19/4 đã diễn ra Hội nghị giao ban Thường trực HĐND thành phố Hà Nội với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý I/2024.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu HĐND thành phố kết nối 30 điểm cầu HĐND quận, huyện, thị xã.

Thông tin về kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố quý I/2024, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết: HĐND các cấp thành phố đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

HĐND thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), ban hành 20 nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

HĐND cấp huyện đã tiến hành 26 kỳ họp chuyên đề, ban hành 102 nghị quyết. HĐND cấp xã tổ chức 111 kỳ họp chuyên đề, ban hành 202 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật...

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND các cấp thành phố đúng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, tập trung vào những vấn đề được cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở. Việc phối hợp, theo dõi, giám sát hoạt động với các cơ quan có liên quan và HĐND các cấp được duy trì chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao.

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu một số nội dung trọng tâm trong 10 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường lần thứ năm, đồng thời quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai các luật, nghị quyết; dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Thường trực HĐND cấp huyện cũng đã trao đổi, góp ý, đề xuất một số nội dung từ thực tiễn. Các đại biểu đề nghị khi đại biểu Quốc hội tiếp nhận, xử lý đơn thư của các quận, huyện thì nên phân loại, xử lý, gửi đúng cơ quan có thẩm quyền...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND các quận, huyện, đồng thời giao các đơn vị tiếp tục triển khai. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn Thường trực HĐND thành phố tiếp tục quan tâm giám sát việc phân cấp, ủy quyền, đặc biệt liên quan đến Luật Thủ đô (sửa đổi). Hiện nay, UBND thành phố đang rà soát, giao các sở, ngành triển khai các nhiệm vụ để dự kiến Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua sẽ tổ chức thi hành ngay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc triển khai phần mềm tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi HĐND thành phố chính là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động. HĐND các cấp tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để thực hiện tốt công tác trả lời kiến nghị của cử tri; các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục lan tỏa tinh thần của HĐND thành phố sâu sát, rõ người, rõ việc, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, đặc biệt là các kết luận chất vấn, giải trình, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” để giám sát. Bên cạnh đó, HĐND cấp huyện cũng cần thường xuyên tổ chức giao ban với HĐND xã, thị trấn để rà soát, đánh giá công việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm. Phải chuẩn bị từ sớm, từ xa để bảo đảm hiệu quả, chất lượng của các nghị quyết, nội dung ban hành../.

Nhóm PV