Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra. 


Ngày 19/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra tại huyện Ứng Hòa.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện QCDC tại 3 xã Trường Thịnh, Viên Nội và Hoa Sơn cho thấy, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố và huyện Ứng Hoà.

Tại xã Hoa Sơn, đảng bộ xã 5 năm liền đạt “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2021, xã Hoa Sơn được UBND thành phố công nhận về đích nông thôn mới nâng cao; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2020-2021. Đảng ủy lãnh đạo UBND xã thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11 ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Từ tháng 1/2022 đến nay, Đảng ủy, UBND xã tiếp 58 lượt công dân đến phản ánh kiến nghị, tiếp nhận 7 đơn thư, 7 vụ việc, đã tiến hành giải quyết 100% đơn thư thuộc thẩm quyền. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã tổ chức giám sát 9 công trình thi công trên địa bàn. Việc thực hiện QCDC trong quản lý trật tự xây dựng triển khai nghiêm túc…

Tại xã Trường Thịnh, năm 2022, xã đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 1.861 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn. 3 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 413 hồ sơ đảm bảo đúng trình tự. Rà soát, niêm yết công khai 171 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã theo quy định và đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, có 3 công trình được kiểm tra; phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 3 công trình xây dựng vi phạm, trong đó chủ yếu là các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, một số chủ công trình vi phạm đã tự giác tháo dỡ, khắc phục hậu quả. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức họp nhân dân để thông báo công khai và trình chiếu quy hoạch xây dựng đảm bảo nhân dân “được biết, được bàn, kiểm tra, giám sát”.   

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo và nhân dân 3 xã Trường Thịnh, Viên Nội, Hoa Sơn đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm triển khai có hiệu quả QCDC tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Huyện ủy Ứng Hòa và các xã trong việc xây dựng, triển khai QCDC ở cơ sở.

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Ứng Hòa tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tiếp tục lãnh đạo 3 xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, cần tích cực tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023) bảo đảm kịp thời, hiệu quả; bảo đảm người dân được tham gia giám sát và thực hiện Luật.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ứng Hòa nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong thực hành dân chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm xử lý những vụ việc đông người, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện Ứng Hòa gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của địa phương, cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp của mình, tham gia bàn bạc, quyết định những công việc thiết thực ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật; quan tâm đa dạng hóa hình thức công khai…./.

Hồng Phương