Các Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quận ủy khen thưởng.

Đó là đề nghị củ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khi dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Quận ủy Ba Đình diễn ra ngày 5/1.

Năm 2022, mặc dù triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, quận Ba Đình đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra.

Nổi bật, công tác xây dựng Đảng được triển khai hiệu quả. Ban Thường vụ Quận ủy đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của thành phố và phương châm công tác của quận. Quận ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của Trung ương, thành phố, các văn bản cụ thể hóa của Quận ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát; nhất là lãnh đạo thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tập trung hoàn thành 30 chỉ tiêu và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2022 với 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu Thành phố, như: thu ngân sách đạt 151% dự toán, giải ngân vốn đầu tư đạt 335% dự toán Thành phố giao, công tác cải cách hành chính nằm trong tốp 10 Thành phố, công tác giáo dục - đào tạo đứng thứ 3/30 quận, huyện, thị. Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, không để phát sinh hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu không có hộ cận nghèo...

An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước được bảo vệ an toàn tuyệt đối, đặc biệt không để phát sinh vụ việc phức tạp. Các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và triển khai nhiều mô hình mới, mô hình điểm góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quận cũng đã tổ chức thành công lễ đón nhận 2 di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ trấn, khánh thành và đưa vào hoạt động “Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã”. Công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến, xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về trật tự và văn minh đô thị, tập trung hoàn thành công tác di dời 3 chung cư nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn quận.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình được tặng thưởng 6 Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Văn phòng Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh quận được tặng thưởng Cờ thi đua; Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Ba Đình đã đạt được năm 2022. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Quận ủy Ba Đình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế của quận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và 10 mục tiêu phấn đấu năm 2023.

Quận Ba Đình tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện các kết luận, quy định, chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của Trung ương và thành phố… Quận ủy cần tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ; sơ kết việc thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy gắn với các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, quận Ba Đình chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả… Cùng với đó quận khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của thành phố Hà Nội, đẩy mạnh phát triển kinh tế  - xã hội và phát triển văn hóa với việc khai thác các lợi thế của hai tứ trấn, tuyến phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, với vị trí đặc biệt là trung tâm chính trị - hành chính của Thủ đô và cả nước, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận Ba Đình là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, quận cần chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.../.

Trung Anh