Quang cảnh tọa đàm.


Sáng 21/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong thời kỳ mới”.

Báo cáo đề dẫn Tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tọa đàm lần này nhằm tiếp tục đúc rút những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam TP trong điều kiện mới, góp phần tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn việc đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới (nhất là điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và những vấn đề toàn cầu; đánh giá thực trạng đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thời gian qua; trao đổi, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm  tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong điều kiện mới.

23 tham luận của các đại biểu được trình bày và gửi tới tọa đàm khẳng định, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Các ý kiến khẳng định, gần đây, MTTQ Việt Nam TP cũng tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững được các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động các Hội đồng tư vấn, cần tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, hiểu rõ đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân là căn cứ quan trọng. Đồng thời cần soát xét lại chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn, tập trung vào một số việc then chốt phù hợp với Luật MTTQ, không dàn trải, tránh việc nào cũng tư vấn phản biện nhưng ít nội dung sâu sắc.

Một số đại biểu đến từ Ủy ban MTTQ quận huyện, xã phường nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng các hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, tổ dân phố; kịp thời kiểm tra đôn đốc, khích lệ, biểu dương khen thưởng các nhân tố tích cực; các cấp chính quyền chỉ đạo xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm…

 

Tại tòa đàm, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.


Phát biểu kết luận Tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, thể hiện đặt nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Đây là cơ sở, căn cứ quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Mặt trận các cấp quan tâm, lựa chọn những mô hình để thực hiện đổi mới trong thời gian tới.

Lấy ví dụ từ hoạt động vận động ủng hộ người dân ở những nơi khó khăn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh đến yếu tố nhanh, kịp thời và hỗ trợ những gì Nhân dân cần chứ không phải là những gì Mặt trận có. Do đó, cần cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, có như vậy mới hoàn thành được sứ mệnh của Mặt trận là phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân…/.

Tin, ảnh: Thu Hà