Các đại biểu tham dự Hội nghị. 


 Sáng 29/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng - Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo tóm tắt của Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, với tinh thần gương mẫu, 10 năm qua, TP Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có nhiều đổi mới, sáng tạo; thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị để làm nền tảng tạo nên sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của Thủ đô.

Hà Nội đã kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng xa trung tâm, khó khăn; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. 


Chủ tịch nước cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của TP Hà Nội 10 năm qua có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn hay thành lập các tổ chức chính trị đối lập. Hà Nội đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt các tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp, lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước; từ đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của Thủ đô…

Nhấn mạnh Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, Hà Nội có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: Kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Cùng với đó, thành phố phải quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các nhiệm vụ tổng hợp, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; kết hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính trị nội bộ.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước....

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 


Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội; thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, nơi lan tỏa niềm tin và hy vọng. Chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp; tăng cường cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.

Chủ tịch nước cũng đề nghị không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.


Tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhân dân. Đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các Thủ đô hay thành phố, địa phương các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước, tranh thủ thuận lợi thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bên cạnh duy trì tốt mối quan hệ với địa phương các quốc gia thì cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết với các nước và địa phương quanh Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; qua đó khẳng định quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần gương mẫu, đi đầu, thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Nhóm PV