Quang cảnh buổi họp báo.

 

Chiều 30/11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố (TP) Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ) năm 2023 của HĐND TP sẽ diễn ra từ ngày 5-8/12/2023, tại trụ sở HĐND - UBND TP (số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Hà Nội; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của UBND TP về kết quả công tác phòng chống tham nhũng; Các báo cáo của HĐND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân TP, Viện kiểm sát Nhân dân TP...

HĐND TP cũng xem xét các báo cáo chuyên đề về: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND TP về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm chậm triển khai trên địa bàn (đến tháng 12/2023); Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 (gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND TP về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước)...

Đáng lưu ý, HĐND TP xem xét 42 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó, 34 nội dung nghị quyết chuyên đề: Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố.

Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của TP Hà Nội.

Nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết của HĐND TP phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu…

Ngoài ra, HĐND TP cũng xem xét thông qua các nghị quyết về dân sinh, như: Quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn TP Hà Nội đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND TP Hà Nội. Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn TP Hà Nội.

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2024-2025. Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn TP Hà Nội theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó bao gồm các nội dung: Quy định nội dung, mức chi đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025…

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi họp báo.

 

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề dân sinh mà đại biểu HĐND TP và cử tri quan tâm.

Thông tin rõ hơn về nội dung này, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Nguyễn Ngọc Việt cho biết, theo kế hoạch, ngày 7/12 HĐND TP sẽ dành cho hoạt động chất vấn và truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội.

Thường trực HĐND TP đã có văn bản gửi các đại biểu, qua đó đã thống nhất lựa chọn 2 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp. Trong đó, HĐND TP sẽ tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được HĐND TP quyết nghị, kết luận và những cam kết của UBND, Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố tại các phiên chất vấn, giải trình của HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ nhưng còn chậm chuyển biến.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm của HĐND TP có khối lượng công việc lớn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm, xây dựng dự toán ngân sách. Đặc biệt, kỳ họp này, HĐND TP thực hiện nhiệm vụ quan trọng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với HĐND TP trong việc giám sát thực hiện lời hứa của lãnh đạo các sở, ngành để xây dựng TP Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp./.

Thu Hà