Sự kiện thể thao do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức nhằm xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân để phục vụ tốt việc học tập, lao động, sản xuất, bảo vệ và phát triển đất nước. Qua đó giới thiệu, quảng bá và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa quận Hoàn Kiếm anh hùng.

 

 
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng đó, cơ sở vật chất dành cho thể thao quần chúng luôn được Quận quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa: chất lượng phong trào TĐTT ngày càng phát triển sâu rộng, số hộ gia đình và số người tập luyện TDTT thường xuyên tăng hàng năm. Các CLB TDTT hoạt động hiệu quả tăng cả về số lượng và chất lượng. Trong giai đoạn 2017- 2022, tỷ lệ người lập luyện TDTT thường xuyên của quận tăng từ 35,5% lên 37,8%, số hộ tập luyện TDTT tăng từ 32,4% lên 35,97%.

Từ các phong trào thể dục thể thao quần chúng, quận đã phát hiện, bồi dưỡng, tạơ điều kiện cho nhiều tập thể, cá nhân tham gia các giải thi đấu các cấp. Từ năm 2017 đến nay, Quận đã tổ chức cho các VĐV tham dự thi đấu các giải Thành phố, Quốc gia và khu vực đạt tổng số 498 Huy chương các loại trong đó có 93 Huy chương vàng, 135 Huy chương bạc, 270 Huy chương đồng, đưa quận Hoàn Kiếm luôn ở nhóm các quận, huyện dẫn đầu Thành phố về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Để tiến tới Đại hội TDTT quận Hoàn Kiếm lần thứ X, các đơn vị và các phường đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở và tham gia tích cực vào các môn thi đấu của Đại hội TDTT Quận. Những kết quả tốt đẹp của Đại hội TDTT cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội TDTT của quận gồm 8 môn thi đấu với 36 nội dung.

Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT quận Hoàn Kiếm lần thứ X nhằm đánh giá sự phát triển của các hoạt động TDTT quần chúng, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức và công tác giáo dục thể chất trong các trường học; tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tiêu biểu của phong trào thể dục thể thao cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ X.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, sự đóng góp tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên giáo dục thể chất, huấn luyện viên, vận động viên, phong trào thể dục thể thao của quận ngày càng phát triển toàn diện, tiếp tục phát hiện, đào tạo và cung cấp các vận động viên  tiêu biểu cho phong trào thể dục thể thao của Thủ đô và sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà.

Sau Lễ Khai mạc Ban tổ chức Đại hội TDTT quận tiếp tục tổ chức thi đấu các môn tiếp theo trong chương trình Đại hội.

Phó Chủ tịch đề nghị các trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác; các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất góp phần vào thành công của Đại hội.
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đánh trống Khai mạc Đại hội.

 

Phong trào TDTT là một trong những hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, lối sống lành mạnh của nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch luôn coi phát triển TDTT là một bộ phận quan trọng thuộc chính sách xã hội và cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, phát triển toàn diện về cả đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Đây là nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham dự Chương trình;  Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tặng cờ và hoa cho các vận động viên.

 

Sôi nổi ngày hội thể thao, văn hóa


Trong Lễ khai mạc diễn ra các nội dung: rước đuốc truyền thống, diễu hành biểu dương lực lượng các khối trường học, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức lao động, các cụm văn hóa thể thao, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và 18 phường trên địa bàn. Tổ chức biểu diễn lân – sư – rồng; biểu diễn võ thuật, các tiết mục đồng diễn TDTT đặc sắc, tuyên dương khen thưởng các tập thể, đơn vị có thành tích trong phong trào TDTT và tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở...

Đại diện các đơn bị tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc Đại hội. 
 Khối các lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm diễu hành.
Hàng trăm người tham gia đồng diễn với chủ đề "Hoàn Kiếm anh hùng".
 Các đơn vị đến từ 18 phường của quận Hoàn Kiếm tham gia đồng diễn.
 Màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh "Việt Nam ơi" do 100 hội viên CLB sức khỏe ngoài trời quận Hoàn Kiếm biểu diễn.
Màn đồng diễn võ thuật do 50 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn cơ động Thành phố Hà Nội biểu diễn. 
 Các thanh niên phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm sôi nổi hưởng ứng ngày hội thể thao.

 

Những năm gần đây, sự nghiệp văn hóa, thể thao của quận Hoàn Kiếm được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở quan tâm. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị được đầu tư; đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên thể dục thể thao được bồi dưỡng đào tạo bài bản. Các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa quận Hoàn Kiếm được nâng cấp tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở các lứa tuổi, các khối viên chức, công nhân, người lao động, các lực lượng vũ trang quận, 18 phường và khối trường học.

Được biết quận Hoàn Kiếm đã tổ chức 150 giải thi đấu thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ và thi đấu như: Giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình, các môn thi đấu Đại hội thể dục thể thao quận, Hội khỏe phường, giải học sinh phổ thông trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng, giải bóng đá, giải thể thao công nhân, viên chức, lao động,  trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể quận Hoàn Kiếm...

Thông qua các phong trào đó, phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên trẻ, tài năng tham dự thi đấu trên 100 giải đạt gần 1.000 huy chương tại các giải phong trào và thành tích cao của Thành phố Hà Nội và toàn quốc tổ chức.

Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao từ quận tới cơ sở với nhiều nội dung, mô hình đa dạng thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện và vui chơi, giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực văn hóa tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chương trình số 06 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Hoàn Kiếm lần thứ X đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với đông đảo người dân Thủ đô.
Thế Dương