Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

 

Trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Thành ủy Hà Nội tới Ban Giám hiệu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động của nhà trường.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã có bước đổi mới gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng nhà trường đã thông qua Đề án phát triển nhà trường đến năm 2030 với nhiều chức năng nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan của thành phố trong việc đào tạo cán bộ (cả trong và ngoài nước). Đồng thời chú trọng công tác tuyển dụng giảng viên để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới hiện nay. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng việc luân chuyển cán bộ đi cơ sở để nắm thực tiễn khi giảng dạy; gia tăng đội ngũ cộng tác viên thỉnh giảng để đảm bảo đội ngũ...

* Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực I. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Khu vực I, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Học viện trong những năm qua đối với công tác đào tạo cán bộ của thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chia sẻ những quan điểm, mục tiêu quan trọng về công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội thời gian tới, trong đó có việc xây dựng chiến lược phát triển và đầu tư nâng cấp toàn diện đối với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố và thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực I.

 

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong chúc Học viện Chính trị Khu vực I ngày càng phát triển lớn mạnh, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn Học viện Chính trị Khu vực I sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Thành ủy Hà Nội, giúp đỡ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cũng như xây dựng và phát triển nhà trường; nhất là thông qua việc trao đổi, đào tạo đội ngũ giảng viên./.

Trần Long