Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị.

138 lượt ý kiến thảo luận về 3 nội dung

Cuối giờ chiều 2/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, các thành viên UBND TP Hà Nội lần lượt giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tại 4 tổ đại biểu trong cả ngày 2/11.

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, với tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm, các đại biểu tại 4 tổ đã đóng góp 138 lượt ý kiến về 3 nội dung quan trọng, đó là: Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội và Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giải trình về các vấn đề liên quan đến xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, đa số đại biểu đều nêu ý kiến về việc thành phố cần tập trung đầu tư nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại như: Tình trạng úng ngập, cải tạo chung cư cũ, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô, tăng cường liên kết vùng… Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về các vấn đề: Xây dựng mô hình công ty kinh doanh vốn Nhà nước, các quỹ tài chính của TP nhằm tạo nguồn lực để thực hiện chỉnh trang đô thị, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tăng khả năng liên kết để phát triển toàn diện Thủ đô. Nhiều ý kiến đại biểu cũng đóng góp ý kiến về tăng các loại thuế gián thu và ban hành một số loại phí mới đặc thù của TP; các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài; liên kết phát triển vùng Thủ đô, tăng cường phân cấp, ủy quyền…

“Ban Cán sự đảng UBND TP xin tiếp thu đầy đủ toàn bộ các ý kiến góp ý để rà soát, chỉnh lý tờ trình cho phù hợp; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện tờ trình”, đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết.

Giải trình về các vấn đề liên quan đến công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, đã có 34 lượt ý kiến thảo luận tại tổ về vấn đề này. Đa số mong muốn TP sớm triển khai các giải pháp, khắc phục triệt để các tồn tại. Tán thành các giải pháp mang tính định hướng được nêu tại báo cáo, song các đại biểu cũng đề nghị rà soát quy hoạch thoát nước, cống rãnh, kênh mương, hồ điều hòa... theo quy mô dân số đi kèm với việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải phù hợp với quy hoạch chung vùng Thủ đô. Đặc biệt, phải rà soát điều chỉnh quy hoạch ngành, hợp nhất với quy hoạch thoát nước của cả nội thành và ngoại thành. Phải có sự kết hợp hiệu quả, khắc phục tình trạng tiêu thoát không đồng đều; xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, nhất là khu vực sẽ từ huyện thành quận.

Làm rõ và giải trình những ý kiến đại biểu nêu về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, thời gian tới, TP sẽ tập trung phát triển hạ tầng số, nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý về chuyển đổi số, an ninh, an toàn thông tin; đẩy mạnh chương trình dạy và học về kỹ năng số trong giáo dục tiểu học và phổ thông…

Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng, TP sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đối với Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mặc dù vẫn còn một số nội dung về cơ chế, chính sách đề xuất đưa vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chưa được rõ nét, chưa bao trùm hết những vấn đề Thành phố đang đặt ra. Tuy nhiên, nhìn tổng thể lại, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đánh giá Ban cán sự Đảng UBND TP và Ban chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc hoàn thiện các nhóm cơ chế, chính sách. Ban Chấp hành Đảng bộ TP bước đầu đồng tình với 9 nhóm chính sách lớn theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND TP, để đảm bảo tiến độ hồ sơ đề xuất xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. 


Nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ sở pháp lý quan trọng, mang tính đột phá cho việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp tục tổng hợp, tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, tập trung hoàn thiện thêm một bước nữa các chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trên cơ sở hồ sơ đã được hoàn thiện, giao Ban cán sự Đảng UBND TP tiếp tục chỉ đạo UBND TP phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để tiếp thu, giải trình trước khi trình Chính phủ. Đồng thời giao Đảng đoàn HĐND TP, Đoàn đại biểu Quốc hội TP, cùng với Ban Cán sự đảng UBND TP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, trình Quốc hội xem xét, thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo tiến độ đề ra.

Về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định, tình trạng úng ngập xảy ra thường xuyên có nguyên nhân khách quan là do Hà Nội có quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư gia tăng nhanh chóng. Cùng với đó là tình hình biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, gây ra những đợt mưa lớn bất thường trái quy luật, lượng mưa hằng năm ngày càng có sự giao động lớn, khó dự báo.

Song còn có nguyên nhân chủ quan, đó là sự vào cuộc thiếu quyết liệt, chưa sâu sát của một số cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn của TP dẫn đến hệ thống thoát nước vẫn chưa được hoàn chỉnh. Việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn thiếu đồng bộ. Quy hoạch hệ thống thủy lợi và quy hoạch thoát nước đô thị của TP Hà Nội đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn từ 2009 - 2013, nhưng việc đầu tư các công trình tiêu, thoát nước đô thị và nông thôn của TP theo quy hoạch còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, Sông Nhuệ và một số con sông khác trên địa bàn TP chưa được cải tạo, nạo vét, kè sông; và việc lấp hồ ao để xây dựng các dự án. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua. Để khắc phục tình trạng này, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của TP khẩn trương rà soát, đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch thủy lợi đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là khu vực các huyện được định hướng sẽ phát triển thành quận và TP trực thuộc Thủ đô.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch hệ thống thủy lợi, quy hoạch thoát nước đô thị và nông thôn của TP Hà Nội, đảm bảo phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị theo quy hoạch và các dự án công viên cây xanh có hồ điều hòa, đã được phê duyệt trên địa bàn TP. Nghiên cứu việc nạo vét các hồ nước trên địa bàn, để tăng khả năng chứa nước, phục vụ việc thoát nước đô thị; đặc biệt là tại địa bàn các quận, huyện có nhiều khu đô thị mới và các khu vực có mật độ dân cư cao như: Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân...

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố, các sở, ngành liên quan của Thành phố khẩn trương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến tuyến Kênh La Khê theo quy định hiện hành, sớm triển khai phần còn lại của dự án, đảm bảo Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được vận hành 100% công suất, phát huy hiệu quả trong tiêu thoát úng ngập cho lưu vực của Dự án. Bên cạnh đó, sớm có giải pháp nạo vét, khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn nước; làm “sống lại” sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy để tăng khả năng lưu thoát nước trong mùa mưa và khi xảy ra lũ lụt; đặc biệt là tại khu vực các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức...

“Quán triệt nguyên tắc không lấp hồ, ao hiện có để thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, khu cụm công nghiệp. Đồng thời, khuyến khích các nhà đầu tư, địa phương xây dựng các khu công viên cây xanh có hồ điều hòa để tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị khi xảy ra mưa lớn” - Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Liên quan đến Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy "Về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sau khi Nghị quyết được ban hành, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của TP nghiêm túc thực hiện. Trong đó, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh, hiện đại.../.

Nhóm PV