Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì phiên họp.

Ngày 13/3, Tổ Biên tập lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số và đối ngoại, Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà; đại diện các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của đề cương Văn kiện Đại hội XVIII thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số và đối ngoại là đánh giá một cách sát thực, khách quan về những kết quả nổi bật, đột phá của nhiệm kỳ khóa XVII; khát vọng, mục tiêu phấn đấu trọng tâm của nhiệm kỳ khóa XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đề cập đến phương hướng trọng tâm nhiệm kỳ khóa XVIII, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho rằng, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, chuyển đổi số và đối ngoại để xây dựng văn kiện. Đặc biệt, bám sát Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ đề nghị thành lập Tổ thư ký của Tổ Biên tập; các sở, ngành trực tiếp tham gia đề cương sơ bộ trên tinh thần giảm thiểu thủ tục hành chính. Tổ thư ký lập kế hoạch và quy chế hoạt động, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người tham gia.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị các thành viên Tổ Biên tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu để vừa bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố.

Tại phiên họp, các thành viên Tổ Biên tập cũng thảo luận về một số nội dung công tác nhằm bảo đảm xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội một cách nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng./.

 

 

Tin, ảnh: Thủy Tiên