Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua của Trung ương và TP cho các tập thể.


Chiều 4/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị.

Năm 2022, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới, hay, cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, ý nghĩa, có tính lan tỏa cao.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đã tổ chức thăm, tặng 61.903 suất quà trị giá trên 30,29 tỷ đồng tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với UBND TP tổ chức thành công Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022, đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 30,388 tỷ đồng; biểu dương 17 hộ thoát nghèo tiêu biểu, vinh danh 24 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn TP. Quỹ “Vì người nghèo” cả 3 cấp đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền trên 83 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” TP trích trên 13 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 222 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ 365 người cao tuổi, người có công với cách mạng, các em thiếu nhi, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương 10 tỷ đồng.
 
Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch. Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát. Đã chủ động lựa chọn những vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát. Đáng chú ý, công tác hòa giải được MTTQ Việt Nam TP các cấp quan tâm, thường xuyên kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả; tham gia hoà giải thành công 3.726/3.225 vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, đạt tỷ lệ 86,6%. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức 5 Đoàn giám sát. Cấp huyện và cấp xã tổ chức 1.140 cuộc giám sát các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh; phối hợp với HĐND, các phòng, ban, ngành cùng cấp tham gia giám sát 2.685 cuộc trên các lĩnh vực.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức 9 hội nghị phản biện xã hội đối với 8 Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP, 1 Chương trình của UBND TP liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn tiếp theo. Cấp huyện, xã tổ chức 674 hội nghị phản biện xã hội...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đánh giá cao những kết quả MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đạt được. Đồng chí khẳng định, trong kết quả chung của hệ thống Mặt trận cả nước, có sự đóng góp quan trọng, nổi bật của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện các lĩnh vực. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP tiếp tục nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương về cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động... Bên cạnh đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ trì, hiệp thương của MTTQ Việt Nam TP với các tổ chức thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận. 

Đáng chú ý, để công tác Mặt trận tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm trong hệ thống chính trị, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại...
 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nôin Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Trung ương cho các cá nhân.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định cùng với hệ thống chính trị của TP, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của Thủ đô; là nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối bền chăt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. 

Ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, sự nỗ lực, nhiệt tình, bám sát với công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị MTTQ các cấp nghiên cứu, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, trong đó, cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và TP, nhất là việc thực hiện 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; chủ đề công tác năm của TP; Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường Vành đai 4, các dự án trọng điểm của TP, giải ngân đầu tư công, thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập (nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục). Tập trung vận động, làm tốt công tác tư vấn, phản biện, phát hiện những điểm mới, cách làm hay trong công tác giải phóng mặt bằng...

Đồng thời, Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, tạo phong trào từ cơ sở đến TP tạo sức lan tỏa các: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng thời, nâng cao dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội góp phần nâng cao vị thế, uy tín của MTTQ trong tình hình mới. Tăng cường thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; củng cố, xây dựng, mở rộng hoạt động của các tổ chức hữu nghị; phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách...

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp, các ban ngành, nhất là MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Mão chu đáo, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm, chăm lo, đến gia đình chính sách, người có công, các thương bệnh binh; chăm lo chu đáo đối với người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tại Hội nghị, ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác Mặt trận năm 2022, Ban Tổ chức đã trao tặng Cờ thi đua của Trung ương và TP cho 7 tập thể; Bằng khen của Trung ương cho 6 tập thể và 13 cá nhân; Bằng khen của Thành ủy và UBND TP cho 12 tập thể, 13 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 11 tập thể, 15 cá nhân./.

 

Thu Hà