Quang cảnh kỳ họp.


Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Mặc dù là kỳ họp chuyên đề nhưng đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, gồm 17 nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để UBND TP hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 - tháng 5/2024 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch HĐND TP cho biết: Đây là nội dung lớn, rất quan trọng, cùng với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tập trung hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang trình Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra khung khổ pháp lý, thể chế quan trọng cho sự phát triển Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các vị đại biểu HĐND TP tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện Quy hoạch, trong đó đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của TP.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 của TP.

Đây là những nội dung quan trọng để kịp thời giải quyết, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP, tập trung hỗ trợ để thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, xử lý nước thải, các nội dung thuộc chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số,… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPlần thứ XVII.

Cùng với đó, HĐND TP xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của TP; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở; tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; các hoạt động nhằm tri ân, tôn vinh các gia đình chính sách, người có công, các cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Điện Biên …

HĐND TP Hà Nội cũng thực hiện các nội dung khác theo thẩm quyền và công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Uỷ viên UBND TP theo quy định.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các vị đại biểu HĐND TP phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Thu Hà