Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất. 


Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Thạch Thất đã có nhiều thành tích nổi bật. Từ một huyện gặp rất nhiều khó khăn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; các tiêu chí nông thôn mới đạt thấp; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao (14,75%), đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn..., đến nay, diện mạo nông thôn Thạch Thất đã có sự thay đổi mạnh mẽ.

Đến hết năm 2017, 21/21 xã trên địa bàn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện Thạch Thất được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 70 triệu đồng/người/năm… Hiện nay, huyện có xã Đại Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 142 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Trong năm 2021, huyện Thạch Thất đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/20 chỉ tiêu, tăng trưởng kinh tế đạt 10,1%; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc triển khai phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2021, nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2021…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương những kết quả mà huyện Thạch Thất đã đạt được; đồng thời, ghi nhận nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm bản lề, tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 với dự báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Theo đó, Thạch Thất tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động các hạng tặng các cá nhân. 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, cùng với việc thực hiện tốt Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" cần tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các thành quả trong công tác xây dựng nông thôn mới để khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể và là đối tượng được thụ hưởng những kết quả tích cực từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, huyện Thạch Thất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng cao...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cán bộ và nhân dân huyện Thạch Thất vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016-2020)./.

Thu Hà