Quang cảnh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII tổ chứcngày 28/6

 

Triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược để phát triển Thủ đô

Thành ủy Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều thách thức, song Đảng bộ TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược để phát triển Thủ đô.

Nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, bảo đảm chất lượng, tiến độ và báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết; tham mưu, trình Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tạo động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo. Song hành với đó, Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND thành phố.

Ngoài thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức; tuyên giáo; dân vận; văn phòng cấp ủy, toàn Đảng bộ cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tích cực, chủ động làm việc với cơ quan trung ương, các quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…

Tại quận Bắc Từ Liêm, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 06/12/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới” của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Quận đã thực hiện rà soát, tuyên truyền, vận động 2 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tổ chức thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ACE Thái Bình Dương và Đảng ủy khối doanh nghiệp quận trong tháng 6/2022; đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 61 trường hợp…

Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND TP và toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Qua đó, kinh tế của Thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ; thu ngân sách tăng cao; các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tại quận Đống Đa, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng quận đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Những tháng đầu năm, kinh tế của quận duy trì đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 16/6/2022 là 6.482,91 tỷ đồng (đạt 51% dự toán thành phố và quận giao). Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được quận và các phường thực hiện nghiêm túc…

Thành ủy Hà Nội cũng đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược như ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, các chỉ thị về công tác quản lý đất đai và công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng; chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích... Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đó là công tác nắm bắt dư luận, tình hình nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ những bức xúc, dư luận của nhân dân. Một số cấp ủy chưa tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương chưa thu được kết quả, còn mang tính hình thức. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố thấp hơn mức trung bình cả nước…

Đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, hiệu quả, thiết thực

Dự báo, trong những tháng cuối năm 2022, dịch COVID-19 và biến động chính trị trên thế giới sẽ tạo ra khó khăn, thách thức lớn trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Song hành với đó, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… Thành ủy cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; chỉ đạo các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ TP Hà Nội cũng sẽ quyết liệt khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung một số quy định công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... Thành ủy cũng quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp…

Bên cạnh đó, Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Cùng với đó, Thành ủy cũng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các thành phố lớn, thủ đô các nước trên thế giới; đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành trung ương để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Cụ thể kế hoạch Thành ủy Hà Nội, 6 tháng cuối năm 2022, Huyện ủy Thanh Trì sẽ huy động hơn nữa các nguồn lực tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện “đa mục tiêu” gồm tiếp tục kiểm soát dịch bệnh; Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi, tháo gỡ khó khăn, phục hồi, đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nền tảng phát triển bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận trong những năm tiếp theo.

Tương tự, 6 tháng cuối năm 2022, Huyện ủy Gia Lâm tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ thực hiện 5 Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy gắn với 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của huyện giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng huyện thành quận, xã thành phường. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, 21/21 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao./.

Hương Ly