Cán bộ y tế tiêm cho người dân Thủ đô. 


Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, trên tất cả lĩnh vực, trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân hưởng ứng tham gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP nêu rõ 6 nội dung phong trào thi đua. Trong đó, thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP; phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân toàn thành phố bảo đảm an toàn, hiệu quả; Tập trung truy vết “thần tốc”, cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh các ổ dịch mới, không để lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, thi đua bảo đảm an sinh xã hội; thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Kế hoạch cũng nêu các giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua là tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ được giao tổ chức phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực…

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị thuộc thành phố kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị UBND TP xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng./.

Hương Linh