Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi với các đại biểu tham dự Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài” diễn ra trong tháng 10/2021. (Ảnh: NK).  


Hội nghị sẽ có sự tham dự của 150 đại biểu, gồm đại diện một số bộ ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và các sở, ngành thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp, ngành nghề, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội (không bao gồm doanh nghiệp FDI).


Tại hội nghị này, thành phố Hà Nội sẽ lắng nghe các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.


Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.


Nội dung chính của hội nghị bao gồm báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố trong thời gian tới, đồng thời, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.


Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, trong tháng 10/2021, toàn thành phố Hà Nội có 2.298 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, tăng 71%. Như vậy, trong 10 tháng qua thành phố Hà Nội có 19.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 275,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2%.


Thực tế cho thấy, trong 10 tháng qua, mặc dù dịch COVID-19 gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng đưa kim ngạch xuất khẩu thành phố Hà Nội đạt 12,3 tỷ USD, trong đó doanhy nghiệp Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 6,9 tỷ USD, trong khi doanh nghiệp FDI xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 5,4 tỷ USD…/.

Nam Khánh