Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.


Đây là nội dung thực hiện theo quy định và hướng dẫn chung của Trung ương, qua đó bảo đảm việc kiểm điểm đúng trọng tâm, trọng điểm, thực chất; đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, đề ra các giải pháp khả thi tập trung khắc phục, tạo chuyển biến mạnh trong thời gian tới.

Trưởng các đoàn kiểm tra là các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo quyết định, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm dự, chỉ đạo, hướng dẫn các tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm điểm./.

Nam Khánh