Các đại biểu tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp, Ban Cán sự lớp bồi dưỡng.

 Phát biểu khai giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, đội ngũ Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn.

Nhận thức rõ yêu cầu trên, từ giữa quý IV năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 19/10/2022, trong đó yêu cầu tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng. Ngày 15/3/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 4525-QĐ/TU quyết định mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

 Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, xử lý tình huống trong công tác; nhằm xây dựng đội ngũ Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

Trong thời gian 11 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận chuyên đề bổ ích, thiết thực gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các học viên. Đó là những vấn đề về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; về kiến thức, kỹ năng cơ bản trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhiệm vụ, quyền hạn, những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác của Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng…/.

Trung Anh