Quang cảnh Hội nghị. 


Sáng 2/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”

Ngay sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch số 121-KH/TU, Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tập huấn hướng dẫn cài đặt, ứng dụng 2 phần mềm đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong đó, 9 đơn vị tổ chức thực hiện triển khai làm điểm đã cụ thể hóa kế hoạch của Thành ủy và tổ chức triển khai ngay trong tuần cuối của tháng 12/2022 và đầu tuần tháng 1/2023, thành lập Tổ Biên tập tin, bài của Đảng bộ…

Ngay từ cuối tháng 12/2022, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai 2 lớp tập huấn đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị công nghệ thông tin, chuyên viên của Ban Tổ chức 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, tổ chức tập huấn đồng bộ đến 9 đơn vị làm điểm và Thành đoàn Hà Nội và đến ngày 10/1 đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho 10 đơn vị.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn đến gần 7.000 cán bộ, đảng viên. Đối với phần mềm “Quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên”, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn đến cán bộ quản trị mạng và cán bộ Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện; cơ bản đáp ứng tiến độ, yêu cầu nội dung tập huấn.

Thực hiện Kế hoạch 121-KH/TU, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến các cấp ủy trực thuộc. Trong đó, tổ chức triển khai cài đặt, đăng ký phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ngay trong buổi họp chi bộ đầu tiên của tháng 1/2023. Các đảng viên vắng mặt tại cuộc họp chi bộ và một số đảng viên được miễn tham gia sinh hoạt Đảng đã được tổ hỗ trợ triển khai phần mềm hướng dẫn trực tiếp tại nhà hoặc thông qua các ứng dụng mạng xã hội, như: Zalo, Viber...

Đến ngày 1/2/2023, có 9 đảng bộ làm điểm đã cài đặt thành công cho 88.279 đảng viên (đạt 72,87% tổng số đảng viên; khoảng 80,16% trên tổng số đảng viên có đủ điều kiện), trong đó cài đặt tên máy tính là 5.503 đảng viên; trên ứng dụng app mobi là 80.970 đảng viên; số tài khoản đã đăng ký chờ phê duyệt là 1.824 đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quan tâm chỉ đạo sát sao. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy triển khai thí điểm 2 phần mềm này. Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu cho thấy, việc triển khai 2 phần mềm đã đem lại những hiệu quả thiết thực, với sự vào cuộc quyết liệt của 9 đơn vị thí điểm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị. 


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là dịp để chúng ta rà soát lại cơ sở dữ liệu về các cán bộ, đảng viên ở các địa phương. Qua việc triển khai cho thấy những bất cập từ thực tiễn cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, chúng ta cần chú trọng cập nhật những thông tin chính thống, có tính định hướng cho các đảng viên và phần mềm này cũng là một phương thức để truyền tải thông tin cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là việc tương tác đa chiều đối với các cán bộ, đảng viên tại các địa phương. Đây là những thông tin quan trọng giúp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của thành phố hiệu quả hơn”.

Về nhiệm vụ thời gian tới khi triển khai đồng loạt từ tháng 4/2023 (với 41 đơn vị còn lại), đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của phần mềm này, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát và phê bình - khen thưởng kịp thời để khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện tốt.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng mở tài khoản phần mềm chỉ là bước đầu, điều quan trọng là để phần mềm này “sống”, trở thành công cụ hành chính để quản lý đảng viên và các đảng viên phải vào đọc hằng ngày. Muốn thế, các đơn vị phải cải thiện nội dung đăng tải lên phần mềm. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sớm thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Biên tập tin bài; phối hợp với Công ty Tân Dân để cập nhật thông tin trên trang tin của Đảng bộ thành phố lên phần mềm. Các địa phương cần chủ động cập nhật thông tin của địa phương mình lên phần mềm nhằm tạo thuận tiện cho đảng viên theo dõi. Trong đó, những thông tin đăng tải lên cần hướng đến đối tượng người đọc là các đảng viên để cho phù hợp. Đối với đơn vị tư vấn thì cần sớm khắc phục những lỗi mà 9 đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị để tiếp tục tập huấn cho 41 đơn vị còn lại sao cho hiệu quả, theo hướng mở rộng tính năng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố đặt mục tiêu 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thiện về mặt kỹ thuật khi việc mở tài khoản cho các đảng viên hoàn tất. Đối với các cơ quan báo chí, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu mở chuyên mục tập trung tuyên truyền cao điểm triển khai cài đặt phần mềm này, đặc biệt là những kinh nghiệm hay tại các cơ sở.../.

TA