Các đồng chí chủ trì họp báo.

 

Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quý I năm 2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố tăng khá so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 3 tháng đầu năm 146.877 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

GRDP Quý I/2024 tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP Quý I/2023 tăng 5,81%), các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, tuy nhiên mức tăng ngành dịch vụ quý I/2024 thấp hơn cùng kỳ. Xuất, nhập khẩu Quý I/2024 phục hồi tăng trưởng; hầu hết các nhóm hàng xuất, nhập khẩu tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt 1.254 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ giảm 6,2%). Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.936 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2023 (Quý I/2023 giảm 4,6%), trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,2%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước đạt 2.754 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ giảm 17,6%). Lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 8.636 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 (quý I/2023 giảm 12%).

Ngành du lịch duy trì tăng trưởng khá. Tháng 3/2024, Thủ đô Hà Nội đón 575 nghìn lượt khách (do cơ sở lưu trú phục vụ), tăng gần 41,9% so với cùng kỳ 2023 (cùng kỳ tăng 2,6 lần). Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 445 nghìn lượt khách, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ tăng 16 lần). Quý I/2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 1,528 triệu lượt khách, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2023 (Quý I/2023 gấp 2,2 lần). Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1.117 nghìn lượt khách, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 (quý I/2023 tăng 15 lần). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, TP Hà Nội thu hút 53,88 triệu USD vốn FDI, trong đó: 20 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 33,41 triệu USD; 14 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 12,49 triệu USD và 12 lượt góp vốn với số vốn góp đạt 7,98 triệu USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 (tính đến ngày 20/03/2024), Thành phố thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI (tăng 500% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó: có 46 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 903,9 triệu USD; 31 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 21,57 triệu USD và 33 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp đạt 27,77 triệu USD.

Tháng 3/2024, có 2.925  doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 24.364 tỷ đồng (giảm 11% về số lượng doanh nghiệp và giảm 22% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 3 tháng đầu năm, có 6.944 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 66.157 tỷ đồng.

Thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Quy hoạch lớn để tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong thời gian tới cho thành phố, đó là: Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Thời gian qua, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 quy hoạch lớn để tạo cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong thời gian tới cho thành phố, đó là: Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Thành phố tích cực triển khai tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, dự kiến tác động đến khoảng 156 xã, phường, thị trấn; giảm khoảng 70 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Thành phố đã hoàn thành việc đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Chỉ số cải cách hành chính trung bình cả hai khối sở và khối huyện đều tăng so với năm 2022.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ triển khải công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua; Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô. Thực hiện và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án đầu tư tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Quản lý chặt chẽ và phát triển hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt. Hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch xây dựng vùng huyện…

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) thiết thực, ý nghĩa gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.../.

Thu Hà