Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh...

Tổ chức thi tuyển 74 chức danh cấp phòng


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, căn cứ chỉ tiêu biên chế Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao. Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Cán sự Đảng UBND TP đã hoàn thành sắp xếp các trường đại học, cao đẳng.

Ban Chỉ đạo đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể thành phố. Đến nay, 3 đơn vị đã tiến hành làm điểm, triển khai thi tuyển 7 chức danh. Đối với khối các cơ quan Nhà nước, UBND TP đã phê duyệt danh sách các chức danh cấp trưởng cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển với 76 chức danh tại 46 cơ quan, đơn vị. Đến nay, 67/76 chức danh đã được thi tuyển (đạt tỷ lệ 88%).

Đối với triển khai các giải pháp đẩy mạnh tự chủ giai đoạn 2021-2025, đến nay, 45/50 cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch chi tiết nâng mức tự chủ tài chính, bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch của UBND TP và dự kiến nâng mức tự chủ đối với 341/362 đơn vị (tương đương 94%); còn lại 5 đơn vị chưa hoàn thiện báo cáo bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch. 13 nhóm định mức đã được ban hành, còn phải tiếp tục xây dựng và ban hành 159 nhóm định mức khác.

Tổ chức bộ máy gọn lại nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy gọn lại nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Thành ủy nhất trí ra thông báo về việc tổ chức thi tuyển đối với việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố năm 2023. Ban Chỉ đạo cũng nhất trí tiếp tục triển khai mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành thành phố.

Đối với mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, đề xuất chính thức thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã sau khi kết thúc thí điểm vào ngày 10/8/2023.

Về việc xây dựng định mức, đơn giá nhằm nâng mức tự chủ tài chính và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung xây dựng định mức, đơn giá lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đến giữa năm 2023, phải trình cấp thẩm quyền duyệt xong và đưa vào áp dụng cho năm học 2023-2024. Giao Ban Cán sự đảng UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng, trình HĐND TP sớm ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban Quản lý dự án, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới để thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ dôi dư...

Khẳng định tác dụng, hiệu quả đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị thành phố gắn phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực phục vụ, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này đối với các sở như: KH&ĐT, Quy hoạch và Kiến trúc, TN&MT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội...

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, quan điểm của TP là tiếp tục tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện. Một trong những lĩnh vực phải làm ngay theo cách này là quản lý vỉa hè, lòng đường.

“Cách làm vừa qua là chưa căn cơ, bài bản. Lòng đường vỉa hè phố cổ thì phải ứng xử khác lòng đường lớn như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... Tới đây, cùng với tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương, tôi đề nghị phải xây dựng đề án riêng đi sâu vào thiết kế đô thị. Cụ thể từng khu vực, công khai, minh bạch để Nhân dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng và thống nhất thực hiện. Trên cơ sở đó, làm từng khu vực, từ từ từng bước, làm đến đâu chặt chẽ, chắc chắn đến đấy” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với hoạt động của Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Bí thư Đinh Tiến Dũng chỉ đạo xem xét, đề xuất phương án tổ chức theo hướng xã hội hóa để tăng cường hiệu quả quản lý di tích gắn với khai thác phát triển dịch vụ, du lịch..../.

Thu Hà