Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

 

Hà Nội dự kiến trình HĐND TP nghị quyết quy định mức thu học phí mới từ năm học 2023-2024. Thông tin này thu hút sự quan tâm của xã hội. Để làm hiểu rõ hơn về căn cứ xây dựng đề xuất mức thu học phí mới cũng như các chính sách hỗ trợ học sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã thông tin phóng viên một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương.

PV: Thưa ông, lý do nào để TP Hà Nội xây dựng phương án học phí mới?

Ông Trần Thế Cương: Theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, khung học phí từ năm học 2023-2024 trở đi được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm. Căn cứ khung học phí năm học 2023-2024, HĐND cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể với mức tăng hằng năm không quá 7,5%.

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đã nêu rõ: Các địa phương phải xây dựng mức học phí mới. Mức thu này nằm trong khung quy định của Chính phủ, cụ thể ở từng cấp học. Đơn cử như, ở địa bàn thành thị, mức thu học phí của trẻ mầm non và học sinh tiểu học là từ 300.000 đồng đến 540.000 đồng/trẻ/tháng; mức thu học phí của học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng/học sinh/tháng....

PV: Mức thu học phí mới của TP Hà Nội được xây dựng dựa trên căn cứ nào, thưa ông?

Ông Trần Thế Cương: Thành phố Hà Nội xây dựng mức thu học phí căn cứ theo quy định Nghị định 81/2021/NĐ-CP và các điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Cụ thể, mức thu nhập bình quân năm 2022 của người dân thành phố đã tăng so với năm 2021 là 7,01%; chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 tăng 3,4% so với năm 2021. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ bản tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20%.

Theo quy định của Trung ương, hằng năm, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của người dân, địa phương được quyết định mức học phí cụ thể trong khung quy định của Chính phủ với tỷ lệ tăng không quá 7,5%.

PV: Có thông tin cho rằng TP Hà Nội đề xuất mức thu học phí năm học 2023-2024 cao. Xin ông thông tin cụ thể nội dung này là như thế nào?

Ông Trần Thế Cương: Hiện nay, đời sống người dân đã ổn định sau dịch COVID-19, nền kinh tế dần phục hồi, thể hiện ở các chỉ số thống kê nêu trên. Tuy nhiên, để bảo đảm ổn định mức học phí so với năm học 2022-2023, TP Hà Nội dự kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức học phí năm học 2022-2023 và bằng mức sàn (mức thấp nhất) trong khung quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn cử, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng, mức trần học phí của học sinh mầm non, tiểu học là 540.000 đồng/học sinh/tháng; mức trần học phí của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là 650.000 đồng/học sinh/tháng; thì TP Hà Nội đề xuất mức thu học phí tất cả học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng, tức là mức thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ.

PV: Thưa ông, năm học 2023-2024, chính sách hỗ trợ học phí như hiện nay có tiếp tục được áp dụng không?

Ông Trần Thế Cương: Nhằm chia sẻ với người dân trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2022-2023, Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ mức học phí của học sinh các cấp học. Hiện nay, đời sống người dân thành phố đã ổn định sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; nền kinh tế cũng đang dần phục hồi, thể hiện rõ ở các chỉ số đã nêu, vì vậy, TP Hà Nội dự kiến đề xuất HĐND TP tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024.

PV: Với học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách..., TP Hà Nội có chính sách hỗ trợ nào không, thưa ông?

Ông Trần Thế Cương: : Năm học 2023-2024, thành phố tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi đối tượng học sinh đều được hưởng công bằng trong tiếp cận giáo dục. Cụ thể, các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Ước tính, tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 là 16.623 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 

Nhóm PV