Quang cảnh một kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

 

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến được tổ chức trong một buổi sáng, ngày 23/6/2021, trong đó phiên trù bị bắt đầu từ 7h và phiên chính thức từ 8h cùng ngày.

Mở đầu kỳ họp, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáng chú ý, tại đây, HĐND TP Hà Nội sẽ bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND TP gồm: Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch HĐND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP; Trưởng, Phó Trưởng các ban HĐND TP, Ủy viên UBND TP, Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại đây, HĐND TP Hà Nội sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP; xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban HĐND TP; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND TP trong năm 2021...

UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị; thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của TP.

Hiện nay, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội là đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP là đồng chí Phùng Thị Hồng Hà.

Lãnh đạo UBND TP gồm: Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; 6 Phó Chủ tịch UBND TP là các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng./.

 

Trung Anh