Đại biểu tham gia biểu quyết thông qua các nội dung các nghị quyết. 

 

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội ngày 29/3, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2023 - 2024, thay thế Nghị quyết số 03 ban hành tháng 7/2023.

Cụ thể, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Với nhà trẻ, mẫu giáo, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THPT, học sinh theo học ở địa bàn thành thị sẽ đóng học phí 217.000 đồng/tháng, nông thôn 75.000 đồng/tháng và các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Ở cấp học mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THCS, mức học phí theo tháng ở thành thị là 155.000 đồng/tháng, nông thôn 75.000 đồng/tháng và các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Mức thu học phí với hình thức học online bằng 75% hình thức học trực tiếp nêu trên.

Cùng lĩnh vực giáo dục, HĐND TPHà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Mức thu các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TPHà Nội (tính trên mỗi học sinh). Cụ thể, quy định tiền ăn của học sinh là 20.000 đồng/ngày đối với bữa sáng, 35.000 đồng/ngày đối với bữa trưa; dịch vụ chăm sóc bán trú 235.000 đồng/học sinh/tháng; trang thiết bị bán trú 200.000 đồng/học sinh mầm non/năm, 133.000 đồng/học sinh tiểu học, THCS/năm. Dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS là 235.000 đồng/học sinh/tháng; nước uống 16.000 đồng/học sinh/tháng…/.

 

Thu Hà