Quang cảnh Lễ khai giảng. 

 

Sáng 24/5, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, lớp bồi dưỡng khai giảng hôm nay là lớp cuối cùng trong tổng số 5 lớp được Thành ủy tổ chức trong quý I và quý II/2023.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thấm nhuần lời dạy của Bác, Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn; nhờ đó đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ thành phố đến cơ sở bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng; từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của thành phố.

Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ thành phố trong những nhiệm kỳ qua; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, cùng với đó đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hằng năm; tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, thị trấn.

Hiện toàn thành phố có 579 xã, phường, thị trấn; đa số phó bí thư đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, phát triển của Thủ đô, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phải không ngừng được cập nhật.

Nhận thức rõ yêu cầu trên, từ giữa quý IV năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 19/10/2022 trong đó, yêu cầu tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng. Ngày 22/2/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU về việc tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Lễ khai giảng. 

 

Lưu ý 4 lớp bồi dưỡng trước với 427 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học với thành tích học tập tốt, trong đó: 59 đồng chí đạt loại xuất sắc, chiếm 13,8%; 302 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 70.7%... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn thị Tuyến đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong làm tốt công tác tổ chức, quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian bồi dưỡng. Các quận, huyện, thị ủy quan tâm phân công, tạo điều kiện để cán bộ tham gia hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.

Theo chương trình bồi dưỡng, trong vòng 11 ngày, các học viên học tập, nghiên cứu 17 chuyên đề và 3 buổi thảo luận chuyên đề gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của cán bộ cơ sở, bao gồm: Những vấn đề về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; về kiến thức, kỹ năng cơ bản trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhiệm vụ, quyền hạn, những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác của phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phụ trách công tác xây dựng Đảng…/.

Trung Anh