Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

 

Sáng 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hầ Nội Nguyễn Thị Tuyến đã dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 181 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã luôn quan, tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 04-NQ/TU.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (năm 2022); hoàn thành toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 749 đồng chí cán bộ quy hoạch nguồn các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời đã tổ chức bồi dưỡng cho 58 cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại Trung Quốc; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1.000 bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ của thành phố đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác được nâng lên, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Thủ đô. Thể hiện rõ qua kết quả đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, qua đó thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội trong những năm qua”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành và triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024. Dự kiến, thành phố sẽ tổ chức 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 395 đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ở trong nước và ngoài nước.

Để lớp học khai giảng hôm nay đạt kết quả tốt nhất như mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý lớp học và các học viên siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, rèn luyện, bảo đảm theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, sắp xếp công việc cơ quan, đơn vị một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng. Cùng với nội dung trao đổi tại lớp học, cần tích cực tự học, tự nghiên cứu; suy ngẫm, tìm cách vận dụng những kiến thức đã được trang bị nhằm tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý lớp học và các học viên siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, rèn luyện, bảo đảm theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Theo Ban tổ chức lớp học, khung nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 20% lý thuyết; 80% kỹ năng, kinh nghiệm và trao đổi, thảo luận. Các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 11 chuyên đề rất thiết thực, bổ ích; các chuyên đề về kỹ năng, kinh nghiệm công tác như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống - thách thức thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với thành phố Hà Nội; Cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam và gợi mở cho thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử; sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế và sức mạnh mềm của Việt Nam trong giai đoạn mới…

Ngoài những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý chung, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề riêng chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng đặc thù, như: Những kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Thay mặt các học viên phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với đội ngũ cán bộ chủ chốt; đồng thời khẳng định, lớp bồi dưỡng sẽ góp phần quan trọng nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý với 11 chuyên đề có nội dung gắn bó mật thiết với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô.

 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định khẳng định, các học viên sẽ tham gia và tiếp thu đầy đủ kiến thức; vận dụng sáng tạo các kiến thức đã tiếp thu vào thực tiễn địa phương, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại./.

Nam Khánh