Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao giải A cho các tác giả đạt Giải năm 2022. 

 

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 13/5/2024 về tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố (TP) Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.

Mục đích Kê hoạch khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Giải báo chí được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố. 

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", chủ đề công tác thành phố năm 2023 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm.

Giải báo chí cũng góp phần nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Giải cũng trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; trao cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện Giải.

Về tác giả, là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Về tác phẩm, là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 6/12/2023 - 5/12/2024.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VII - năm 2024 được tổ chức trong tháng 3/2025 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Số lượng giải thưởng: về tác phẩm có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến Khích. Về các cơ quan báo chí có 2 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giải Đặc biệt gồm: Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, tiền thưởng 100.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải A gồm Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, tiền thưởng 50.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải B gồm 30.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải C và Giải C Chuyên đề gồm 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải Khuyến khích gồm 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải. Giải đồng hạng Xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu tặng 15.000.000 đồng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo nhưng không đạt Giải: mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được tặng 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải.

Đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện Giải được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội kèm theo biểu trưng Giải…/.

TA