Quang cảnh phiên giải trình. 


Sáng 25/4, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Phiên họp giải trình để đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành trong đầu tư, khai thác, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP.

Phiên giải trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi.

Tới dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh...

Phát biểu Khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP đã xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô”. Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06 về "Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025"; Nghị quyết số 09 về "phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, một trong những mục tiêu quan trọng đã được xác định trong Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND TP, đó là việc quan tâm, đầu tư, phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Theo báo cáo của UBND TP, đến tháng 3/2022, toàn TP có 30 thiết chế văn hóa, thể thao cấp TP, 57 thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, 136 trung tâm văn hoá, thể thao cấp xã, 4.277 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình.


Tuy nhiên, qua giám sát của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP và các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với HĐND TP, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần được quan tâm, khắc phục trong thời gian tới. Đó là, các thiết chế văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, xuống cấp cần được đầu tư, cải tạo. Chưa có nhiều các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân. Việc đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách còn hạn chế....

"Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo các Ban HĐND TP khảo sát, chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP, qua đó đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, xác định rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan, từ đó đề ra các giải pháp, lộ trình để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII" - đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, các nội dung cụ thể của Phiên giải trình gồm: Về đối tượng, nội dung, phạm vi giải trình, Thường trực HĐND TP yêu cầu UBND TP, các sở, ban ngành TP, UBND các quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thiết chế cụ thể được xác định trong đề cương báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên giải trình.


Để phiên họp đạt được hiệu quả, chất lượng và đúng quy định của Luật, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị, các vị đại biểu HĐND TP đặt câu hỏi, nêu vấn đề về những nội dung, lĩnh vực cần quan tâm. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Đối với người được yêu cầu giải trình, phải giải trình đúng nội dung, đúng trọng tâm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, lộ trình và thời gian khắc phục để đại biểu HĐND và cử tri và theo dõi, giám sát. Thời gian giải trình tối đa là 3 phút cho một vấn đề. Trong phiên họp, các Phó Chủ tịch UBND TP, thành viên UBND TP và các đơn vị liên quan sẽ tham gia giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công. “Căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND TP sẽ ban hành kết luận để theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ.

Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND TP Hà Nội báo cáo về thực trạng khảo sát về tình hình đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP; lãnh đạo UBND TP, thủ trưởng các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan sẽ trực tiếp trả lời các yêu cầu giải trình của các đại biểu HĐND TP về các vấn đề quan tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Được biết, vấn đề được đại biểu quan tâm qua các đợt giám sát, khảo sát chuyên đề tập trung vào đầu tư, sử dụng công viên, khu vui chơi, giải trí; Các cung văn hóa, bảo tàng, thư viện; Trung tâm văn hóa, nhà thi đấu, nhà văn hóa, khu thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; Các cơ sở dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí…

Đây là phiên giải trình đầu tiên của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND TP sẽ có kết luận cụ thể về các nội dung giải trình, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP Hà Nội; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung trên; xác định biện pháp, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn để nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP Hà Nội./.

Trung Anh