20:28 19/03/2024
print  

Dư luận xã hội giúp điều chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách sát với người dân

(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thông qua dư luận xã hội sẽ giúp điều chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sao cho sát với người dân, sát với thực tiễn…


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Chiều 21/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội khảo sát việc triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TƯ của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại thành phố Hà Nội.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố.

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100 của Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, ngày 28/8/2013, Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV) ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về “Đổi mới công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố”.

Ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác của Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, tại Chương trình số 01-CTr/TU đã nêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Đây là định hướng để công tác dư luận xã hội trên địa bàn thành phố có sự đổi mới, bám sát thực tiễn ở mức độ cao hơn.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TƯ, trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số mô hình hay, cách làm hiệu quả. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập đội ngũ điều tra viên chuyên ngành xã hội học, ngành công tác xã hội… có kinh nghiệm điều tra tham gia khảo sát thực địa, phỏng vấn trực tiếp người dân và các đối tượng cần khảo sát, đảm bảo các cuộc điều tra khoa học, khách quan, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số ban tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tổ chức giao ban dư luận xã hội theo cụm, theo nhóm ngành nghề, thành lập các nhóm cộng tác viên trên mạng xã hội nhằm tăng cường thông tin định hướng và tiếp nhận thông tin phản ánh. Đồng thời, xây dựng và khai thác phần mềm quản lý thông tin thu thập được và phân tích ý kiến xã hội trước những sự kiện, công tác quản lý, điều hành; triển khai kênh nắm bắt dư luận xã hội thông qua link truy cập và quét mã QR; thành lập Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội; xây dựng mô hình “Vùng xanh” trên không gian mạng...

Để đảm bảo khách quan, khoa học trước một số nội dung sơ kết, tổng kết, Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò dư luận để có số liệu cụ thể. Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực quản lý, tổ chức, theo dõi, xây dựng mạng lưới, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đội ngũ này được chia làm hai cấp, gồm cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác dư luận xã hội. Công tác này đã được gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Thành ủy; chú trọng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cảm ơn ý kiến đóng góp các đại biểu tại buổi làm việc; đồng thời nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội đã làm tốt công tác điều tra, nắm bắt tình hình dư luận xã hội với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, để có cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá toàn diện, khách quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ việc thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư, đồng thời tham mưu Ban Bí thư Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập đoàn khảo sát nhiều đơn vị, địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội.

Nhấn mạnh kết quả cuộc khảo sát là tài liệu quan trọng, làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của Trung ương tới đây, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay. Thông qua dư luận xã hội sẽ giúp điều chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước sao cho sát với người dân, sát với thực tiễn; điều chỉnh cả về phương thức lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Cùng với đó, giúp nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong các quyết sách; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi khảo sát.

 

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như vai trò của việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay cùng với các thông tin quan trọng, chính thống trên báo chí. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, việc nắm bắt dư luận xã hội càng có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thành phố. Nhờ đó, thành phố hạn chế tối đa việc xảy ra các điểm nóng mất an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong thay mặt lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đưa ra một số kiến nghị với Đoàn khảo sát của Trung ương để việc điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới được hiệu quả hơn. Trong đó, cần chú trọng đến yếu tố đặc thù của các địa phương như Hà Nội; đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội…/.

Nhóm PV