Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Cường.

 

Ngày 4/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thanh Trì.

Theo Quyết định số 6886-QĐ/TU, ngày 31/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y đồng chí Nguyễn Tiến Cường (sinh năm 1972), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy NHà Nội guyễn Thị Tuyến đánh giá với 28 năm công tác tại huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Tiến Cường là cán bộ có bề dầy kinh nghiệm công tác, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác và giữ nhiều chức vụ khác nhau; phát huy được vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.  

Đặc biệt, từ tháng 2/2020 đến nay, với cương vị là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, nổi bật đã tập trung triển khai các dự án, các chủ trương của Thành phố trên địa bàn, nhất là Đề án xây dựng huyện thành huyện nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện thành quận…

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong thời gian chưa kiện toàn Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Cường cần sắp xếp thời gian điều hành công tác xây dựng đảng, điều hành chính quyền, đảm bảo mọi việc trên địa bàn huyện thông suốt, ổn định. Bên cạnh đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu từ nay đến hết năm 2024, tạo điều kiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp của huyện. Đồng thời, đồng chí Bí thư và các tiểu ban tập trung xây dựng đề cương chi tiết, chủ đề Đại hội, các khung văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của Huyện ủy trên các lĩnh vực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là Chỉ thị 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng với vai trò là trung tâm đoàn kết, quy tụ các cán bộ, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những kết quả đạt của huyện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và của toàn Thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Cường bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong Huyện, chủ động khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; phấn đấu sớm xây dựng huyện thành quận văn minh, giàu đẹp./.

Nhóm PV