Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát 

 

Sáng 7/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (TP) Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP Hà Nội”.

Với chức năng tham mưu giúp UBND TP quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, xây dựng các văn bản để UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo thẩm quyền.

Việc triển khai cơ chế giải ngân linh hoạt cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hằng năm đáp ứng kịp thời cho các dự án có nhu cầu vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đồng thời hạn chế việc điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần trong năm của dự án.

Đối với các dự án nhà ở tái định cư, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 14 dự án xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư thực hiện theo cơ chế đặt hàng với khoảng 8.254 căn hộ, đã bố trí 3.822 căn hộ phục vụ tái định cư.

Đối với các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng tái định cư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện ứng vốn Quỹ Phát triển đất và hoàn trả vốn ứng, đến nay, đã ứng cho 15 dự án, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với số vốn đã ứng hơn 2.320 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ Phát triển đất đã ứng 4.537,9 tỷ đồng cho 486 dự án, gồm cả công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc nhóm dự án: Xây dựng hạ tầng đất đấu giá, đất dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở tái định cư.

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, hằng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội tham mưu UBND TP trình HĐND TP cho phép các dự án được giải ngân kế hoạch vốn trong năm theo tiến độ…

Về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành của thành phố giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư thứ cấp và việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần sớm bổ sung đánh giá tổng thể chung về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo thẩm quyền…Đồng thời cần quan tâm việc giám sát, theo dõi, tham mưu biện pháp đối với những dự án đầu tư công kéo dài.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, Chỉ thị số 09-CT/TU; triển khai nhiều cơ chế của thành phố về công tác đầu tư, kế hoạch vốn, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Về một số khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai các trình tự, thủ tục đầu tư, bố trí vốn và thực hiện dự án, tránh ảnh hưởng tới nguồn thu cho ngân sách các cấp.

Khẳng định việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU và Chỉ thị 09-CT/TU là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp tới cuộc sống của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phối hợp với các ngành để định lượng rõ khối lượng công việc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã cách thức triển khai. Tiếp tục rà soát, tổng hợp những vướng mắc trong cơ chế bố trí nhà ở thương mại thành nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, từ đó phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ thuộc thẩm quyền, trong đó tính toán mô hình triển khai hoặc cơ chế đặc thù của Hà Nội trong điều kiện thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Liên quan đến việc tách nội dung giải phóng mặt bằng trong dự án đầu tư công có sử dụng đất, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai hiệu quả, khắc phục tối đa bất cập và tránh lãng phí nguồn lực, trên tinh thần chủ động, quyết liệt, kiên định để đạt được mục tiêu đề ra./.

Ngọc Thủy