Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày nội dung Chương trình công tác năm 2024.

 

Chiều 23/11, tại Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày tóm tắt nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo Chương trình công tác số 17-CTr/TU, trong năm 2023, dự kiến tổ chức 5 hội nghị Thành ủy định kỳ và 24 hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ. Tính đến ngày 23/112023, đã tổ chức được 4 hội nghị Thành ủy định kỳ, việc chuẩn bị nội dung và thời gian tổ chức các hội nghị đều bám sát theo Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy.

Riêng đối với nội dung về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/2/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023, của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Kế hoạch số 186-KH/TU, ngày 25/10/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất sẽ tổ chức 1 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP vào cuối tháng 12/2023, để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo Kế hoạch số 186-KH/TU.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu triển khai nghiên cứu, rà soát, xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Nguyên tắc xây dựng Chương trình công tác năm của Thành ủy phải bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của Thành ủy và vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 Về kết cấu và nội dung, Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 gồm 4 mục chính: Các nhiệm vụ trọng tâm; Nội dung các hội nghị Thành ủy (trong năm 2024 dự kiến có 5 Hội nghị Thành ủy định kỳ và một số hội nghị chuyên đề (nếu cần thiết); Nội dung các hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy; Nội dung kỳ họp giao ban giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành thành phố… /.

Trung Anh