Quang cảnh Hội nghị. 


Ngày 8/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; thay thế cho 6 hội nghị tổng kết năm của 5 ban Đảng và Văn phòng Thành ủy.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trình bày báo cáo tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch COVID-19, song các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chất lượng tham mưu của các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy ngày càng được nâng lên; đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật, các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, không để ảnh hưởng tiến độ, hiệu quả trong bối cảnh dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. 


Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu Thành ủy huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt”, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế…
Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham mưu, đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị. 


Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nghiêm túc chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục cho bằng được trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được năm 2021 vừa qua, đồng chí chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc để các cấp ủy Đảng cùng nắm bắt, vận dụng trong năm 2022. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, phải luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc, đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhạy, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng trong toàn đảng bộ, các cấp, các ngành. Phải chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kết hợp với quyết liệt đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chịu trách nhiệm vì công việc chung, vì lợi ích của nhân dân.

Năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều được xác định là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Cụ thể, về công tác tư tưởng, tuyên giáo, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác dự báo và giải quyết các vấn đề truyền thông, chống quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để có giải pháp phù hợp...

 Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với việc triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch...

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với phương châm "giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 


 Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài và giải quyết dứt điểm các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra; chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm "không có vùng cấm" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn tệ "phiền hà sách nhiễu" trong một bộ phận cán bộ công chức thực thi công vụ...

Liên quan đến công tác dân vận, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phải nắm bắt kịp thời và dự báo sát tình hình nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

 Đối với công tác Văn phòng cấp ủy, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 ngày 7/12/2020 của Thành ủy và sớm hoàn thành việc tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020…

 Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết tâm bảo vệ Thủ đô; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau", nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí

"Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều, quyết tâm cao, hành động phải quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tạo khí thế phấn khởi, hăng say thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ" –Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. 


Tại Hội nghị, Ban Tổ chức công bố đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đã được Chủ tịch nước quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba; các tập thể Ban Dân vận Thành ủy, Phòng quận, huyện, thị, Phòng đoàn thể (cùng thuộc Ban Dân vận Thành ủy) và Trưởng phòng đoàn thể (Ban Dân vận Thành ủy) Hồ Huy Tâm được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định tặng Bằng khen, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, nội chính, dân vận và văn phòng cấp ủy./.

 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc từ kết quả công tác năm 2021


Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc cần tiếp tục vận dụng trong năm 2022 và những năm tới. Cụ thể:

Một là, luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhạy, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; đồng thời tranh thủ sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Hai là, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ba là, chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng thời, tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, các ngành.

Bốn là, luôn đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chịu trách nhiệm vì công việc chung, vì lợi ích của nhân dân; luôn kiên trì, kiên định với các chủ trương, chính sách của trung ương và thành phố đã đề ra.

Năm là, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để kịp thời khen thưởng, nhân rộng gương điển hình gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý vi phạm. .
Trung Anh