Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp.

Sáng 20/4, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số TP Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo với các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Đích của chuyển đổi số phải hướng tới người dân và doanh nghiệp

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo dự thảo kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025” và kế hoạch năm 2022; Đề án "Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch “Phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đối với Thủ đô còn là nhiệm vụ cấp bách, thiết thực đối với các cấp, ngành địa phương.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội nêu rõ, “Đích của chuyển đổi số phải hướng tới kết quả cụ thể, thực chất, người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm”.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chuyển đổi số phải bảo đảm đồng bộ hóa, nhất quán, thể chế và nghiệp vụ phải đi trước một bước. Bên cạnh đó, công tác triển khai toàn bộ nền tảng chính quyền số phải thông suốt theo kiến trúc tổng thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư; hệ thống nền tảng dùng chung bảo đảm tích hợp các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu xuyên suốt là đẩy mạnh quản trị công dựa trên dữ liệu hỗ trợ điều hành, tiến tới thành phố chuyển đổi số, thành phố thông minh.

Về dự thảo các kế hoạch, đề án, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu ý kiến, làm rõ trách nhiệm, đầu việc cụ thể của các sở, ban ngành tổ chức thực hiện.

Trong đó, đối với việc thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đồng thời nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay, các nội dung vượt thẩm quyền, Ban Chỉ đạo TP sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chuyển đổi số phải bảo đảm đồng bộ hóa, nhất quán, thể chế và nghiệp vụ phải đi trước một bước.

Đo lường được khối lượng công việc, bảo đảm kết quả thực hiện

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo dự thảo kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025” và kế hoạch năm 2022; Đề án "Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch “Phát triển kinh tế số thành phố Hà Nội đến năm 2025”. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng rà soát tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn thành phố.

Thảo luận tại phiên họp, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, đề án, đồng thời, đề xuất một số nội dung thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, đề xuất đề ra các mốc thời gian cụ thể để các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho rằng, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế số thành phố đến năm 2025, cần rà soát, cụ thể hóa, đưa ra lộ trình các nhiệm vụ để đơn vị đo lường được khối lượng công việc, bảo đảm kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nhận định, công nghệ có thể thay đổi nhưng dữ liệu gốc vẫn còn. Trong đó, công tác quản trị dữ liệu là “linh hồn” của chuyển đổi số, do đó, cần tập trung bảo đảm hiệu quả khâu này.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng đề nghị, cần đánh giá xếp hạng công tác chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, xác định rõ vai trò, vị trí của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số…/.

Tin, ảnh: Phạm Cường