Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể. 


Sáng 14/1, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở HĐND-UBND TP đến 450 điểm cầu tại toàn bộ trụ sở các quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn trên địa bàn T, với sự tham dự của trên 2.000 đại biểu.

Dự tại điểm cầu TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

"Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”

Năm 2021, HĐND các cấp TP Hà Nội giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng, quyết liệt tập trung phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2021 đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Ngay đầu năm, Thường trực HĐND TP đã ban hành chương trình công tác của Thường trực, các ban, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP năm 2021 gồm 245 nội dung trọng tâm; Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã cũng ban hành chương trình công tác với các nội dung công việc cụ thể theo từng tháng, quý, rõ người chủ trì, bộ phận thực hiện và tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện.

Kết quả đến cuối năm, HĐND các cấp đã cơ bản hoàn thành những nội dung theo chương trình đề ra trong điều kiện mới về phòng chống dịch và nhiều nội dung công việc mới phát sinh theo chỉ đạo. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan liên quan và HĐND các cấp được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả cao.

Nổi bật là đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung. Các kỳ họp HĐND đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của địa phương.

Hoạt động giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân của Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND được thực hiện đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức đổi mới trong tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri; việc đánh giá, rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường.

Đặc biệt trong năm, Thường trực HĐND TP ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, đúng quy định pháp luật, dân chủ, an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp thành phố trong thời gian tới. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các kỳ họp cũng như kịp thời điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách góp phần hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinhh tế - xã hội.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát. Việc lựa chọn, xây dựng chương trình giám sát cần đảm bảo thiết thực, phù hợp thực tiễn địa phương, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc, kiến nghị của cử tri quan tâm có tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân và sự phát triển toàn diện của địa phương.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.


Lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ thành phố tới cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả mà HĐND TP đã đạt được trong năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn đặc biệt là đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy tối đa chức trách nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định luật.

Trong đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND, nhiệm vụ trọng tâm của TP, HĐND các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với chủ trương, định hướng và phù hợp thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

HĐND các cấp tiếp tục lan toả sự đổi mới, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng quy định của pháp luật và định lượng rõ được kết quả, không hình thức, từ đó khẳng định hiệu quả trong hệ thống chính trị.

Song song đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị HĐND các cấp tập trung, tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, có kế hoạch ngay từ đầu năm để chủ động triển khai, đặc biệt là trong việc xây dựng nghị quyết, giám sát, chất vấn, giải trình; khi các chỉ tiêu, mục tiêu đã được quyết nghị thì tất cả cơ quan trong hệ thống chính trị phải tập trung triển khai hiệu quả. Ngoài 3 chương trình mục tiêu của Trung ương về nông thôn mới, công tác giảm nghèo và chính sách dân tộc, thành phố cũng đang tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, hệ thống y tế cơ sở, di tích lịch sử văn hoá.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, HĐND các cấp phải nhận thức rõ công việc của mình để chủ động thực hiện chức trách, từ việc quyết nghị tới giám sát, phải thể hiện rõ liên thông, lan toả mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong hoạt động từ thành phố tới cơ sở. Đảng đoàn HĐND TP đã xây dựng xong đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đây là đề án cụ thể hoá Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, thể hiện rõ vai trò quan trọng của Đảng đối với hoạt động của HĐND, nên HĐND các cấp cần rà soát, chú trọng bố trí lực lượng chuyên trách, từ đó mới thực chất nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Phát động phong trào thi đua năm 2022 trong hoạt động HĐND các cấp thành phố, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và các năm tiếp theo.

"Chủ đề năm 2022 của TP Hà Nội tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, nhưng tôi mong HĐND các cấp TP ngoài thực hiện tốt chủ đề rõ ràng đó, cần chủ động, đồng hành, thực chất và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ công tác" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định.

Tại Hội nghị, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 20 tập thể; cờ thi đua của thành phố cho 10 tập thể./.

Thu Hà