Quang cảnh kỳ họp. 


Dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội xem xét, quyết nghị về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: Cam kết nguồn vốn triển khai thực hiện dự án từ ngân sách TP giai đoạn 2021 - 2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 4.047 tỷ đồng. Trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND TP sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn để triển khai, hoàn thành dự án.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án đầu tư nhóm quan trọng quốc gia; cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Quốc hội được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 85.840 tỷ đồng, được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án 1 với 3 dự án thành phần thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Nhóm dự án 2 với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành triển khai trên địa bàn của các tỉnh, TP: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Nhóm dự án 3 với 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp. 

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, do đó, UBND thành phố báo cáo và đề nghị HĐND thành phố xem xét được dự kiến bố trí từ ngân sách thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của dự án như sau: Năm 2022, khoảng 100 tỷ đồng; năm 2023, khoảng 8.397 tỷ đồng; năm 2024, khoảng 5.955 tỷ đồng; năm 2025, khoảng 5.025 tỷ đồng. UBND TP cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo tiến độ. Kế hoạch vốn bố trí hằng năm sẽ được UBND TP trình HĐND TP quyết nghị cụ thể trên cơ sở thủ tục, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó triển khai cân đối đủ vốn ngân sách TP để tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô đảm bảo theo tiến độ được Quốc hội thông qua tại Chủ trương đầu tư, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công và các quy định khác liên quan. Trường hợp huy động nguồn vốn hợp pháp khác ngoài nguồn vốn ngân sách thành phố cần được lập đề án cụ thể, trình cấp thẩm quyền và Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình tại kỳ họp. 

Các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án thành phần do TP Hà Nội là cấp quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cung các Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành dự án đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố, của các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 17 Đảng bộ TP và các chương trình công tác của Thành ủy; với mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối đô thị trung tâm với các khu vực ngoại thành, đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thành phố Hà Nội đã nghiên cứu và triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, trong đó đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 2 - tháng 9/2021, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết nhất trí về chủ trương và bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP. Tại kỳ họp thứ 3 - tháng 12/2021, HĐND TP Hà Nội tiếp tục đưa dự án vào danh mục các công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND TP đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án. Ngày 12/5/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 11 đã cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết đầu tư và thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 23/5 tới. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị TP Hà Nội khẩn trương bổ sung hồ sơ dự án Nghị quyết của HĐND TP về các nội dung tổng số vốn bố trí, tiến độ giải ngân, phân kỳ theo từng năm và cam kết bố trí tăng thêm trong trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Trước mắt, UBND TP cần khẩn trương phối hợp các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án theo Thông báo ngày 15-5-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba. Cùng với đó là triển khai các giải pháp tăng cường nguồn lực, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn ngân sách TP để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên tuyến đường và cơ chế để huy động tối đa nguồn lực triển khai, thực hiện dự án.

Ngay sau phiên họp, căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND TP đã tập trung, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố để chuẩn bị hồ sơ trình HĐND TP.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và thảo luận tại kỳ họp, đồng thời nhất trí thông qua chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với 91/91 đại biểu có mặt tán thành./.

Thu Hà