Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết: Năm 2022, Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Thông qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam nói chung, của Thủ đô nói riêng.

Các hoạt động tuyên truyền Cuộc vận động đã tích cực quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng. Các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng; góp phần tích cực vào việc kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy Thủ đô phát triển.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc vận động, trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Công văn số 351-CV/TU ngày 04/4/2022 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP Hà Nội và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, nhất là các sản phẩm, dịch vụ được bình chọn, công nhận “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, đồng thời, lên án, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, tôn vinh tổ chức, cá nhân, sản phẩm được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng, các hoạt động thương mại, xúc tiến thương mại, bình ổn thị trường; tổ chức các chương trình bán hàng Việt, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội đã có nhiều kết quả nổi bật, tập trung giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đồng thời, đã chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nước ngoài để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đã nhận thấy những vấn đề còn nổi cộm để kịp thời có giải pháp ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, đẩy mạnh sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng nâng cao ý thức về việc tiêu dùng hàng Việt thông qua các hoạt động như: đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thiện hệ thống thương mại trên địa bàn Thành phố, tạo sản xuất trong nước để không xảy ra “chảy máu” ngoại tệ ra nước ngoài…

Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố Hà Nội vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động năm 2022./.

TA